چهارشنبه 3 خرداد 1396

می خواهم نقاشی کنم

   نوشته شده توسط: مهرداد    

می خواهم نقاشی کنم

نقش خواب و خیال

تا که  درهم آمیزد

قطره های شبنم و باران

وقتی زمین نفس بکشد

با عشق

با بوی نم خورده خاک

واز عطش سیراب شود

کویری تشنه

که خودررا به سراب سپرده است

به نیاز

می خواهم ستاره برچینم

از دامن شب تا صبح سپید

و بیدار شوم در پهنه ی نور

و پنجره را وا بکنم

برروی گلهای اطلسی و یاس

و نفس تازه کنم از رایحه ی

شیدایی عشق

و دستانم برچیند از درخت سیب، سیب

و این تردید به یقین

که این وسوسه آدم را تجربه بکنم

دیگر بار

و این لذت پایدار

ببرد به گناهی نابخشوده

شاید به سرزمینی دیگر

عاری از جنگ و ستیز

عاری از حرس و حسد

عاری ازاندیشه  ناپاک درون

می خواهم سیبی برچینم

شاید به سرزمینی تازه بروم

که دیگر یهودایی متولد نشود

هزچند می دانم می دانم

دارم نقاشی می کنم  خواب و خیال

                                    مهرداد عسکری بهبهانی (مهر)

                                               3/3/96


دوشنبه 25 اردیبهشت 1396

نمی داند که به کدام ره می رود دل من

   نوشته شده توسط: مهرداد    

نمی داند که به کدام ره می رود دل من

از بی همزبانی بیقراراست دل من

نه هم رهی و نه هم صدایی  تاشنود

تا ببیند به چه راهی میرود دل من

بدنبال فانوس دریایی در موج فتاده ام

قایق بشکسته به کدام ساحل می برد دل من

ازظلمت  شب تا صبح امید بسیار مانده است

بادبان دریده بهرسو می کشاندم امواج، دل من  

سودا و خیال مهردراین تلاطم امواج  درصبح امید  

 فقط یک فانوس و یک ساحل است  دل من

 

                                                             مهرداد عسکری بهبهانی ( مهر)

                                                                            25/2/96


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396

و این بود نصیبشان و دیگرهیچ

   نوشته شده توسط: مهرداد    

پیام تسلیت

در گذشت جمعی از هم وطنانمان ، ازکارگران  زحمت کش معدن زمستان پورت را تسلیت گفته خود رادرغم از دست دادن این عزیزان  شریک می دانم، باشد با تمهیدات و به کاربردن موارد ایمنی در حد استادارد های جهانی از این گونه حوادث جلوگیری کنیم 

خد ا به بازماندگانشان صبر عطا کند و روحشان قرین رحمت باشد .


ازپینه بسته ی دستان

مرگ روئید

و اشک و آه

در چار دیواری خانه گم شد

و حق حق گریه امان برید

فقط قاب عکسی بر دیوار ماند

وحجله هایی                                                                                                                           در کوچه پس کوچه ها ماند

و این بود نصیبشان

و دیگرهیچ


                                      مهرداد عسکری بهبهانی (مهر )

 

                                               20/2/96


یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

مرا بخاطر بسپار

   نوشته شده توسط: مهرداد    

مرا بخاطر بسپار

من که ازیاد رفته ام

در فصل زایش محبت ها و عشق ها

مرا بخاطر بسپار

بخاطر

استمرارلمس نبض عشق

با تمام فاصله ها

که رسیدن دوخط موازی را محال کرده است

واین شرم

که حیای باتن تورا

این تقدیس ملکوتی

به سجده گاه برده است

وشاید یهودایی

مرا به صلیب کشیده است

مرا بخاطر بسپار

                                   مهرداد عسکری بهبهانی ( مهر)

                                                 17/2/96یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

ای ماهی های بهاری سرگردان

   نوشته شده توسط: مهرداد    

ای ماهی های بهاری سرگردان

باریده  اید  در فصل بهار

درخیال من   

من شما را در تنگ بلورین ماهی یافتم

 وقتی حباب های هوا

بغلیان در می آید  

و شما به دور آن میرقصید

تا هوای تازه را با عشق بطلبید

و من نگاهتان می کنم

که چقدر این تنگ بلور برایتان تنگ است

میدانم شما در انتظار دریایید

                                                                                مهرداد عسکری بهبهانی ( مهر)

                                                           96/2/10


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396

دل اسیر ساز و نوایی بوده است

   نوشته شده توسط: مهرداد    
دل اسیر ساز و نوایی بوده است

*******************

دل اسیر ساز و نوایی بوده است

شهره ی منزل یاری بود است

قبله گاه حرم یار سجده گاه هر عاشق مست

به در و منزل مقصود عیاری بوده است

عیار من وآن باده نشین دشت جنون

در میخانه و مطرب و سازی بوده است

در سحر باده ی ناب نوشید از لعل لبش

در سجده گهش با نغمه ی ریحانی  بوده است

مهر حاجت مخواه جز از عاشق مست

كه در ره گذرش  اب حیاتی بوده است

 

                                           مهرداد  عسكری بهبهانی

                                                8/3/89 ( مهر)


شنبه 2 اردیبهشت 1396

ای مرغ مینای من

   نوشته شده توسط: مهرداد    

تو در پروازی بی بهانه، کودکانه

هرچند صیاد پروبالت شکسته باشد

تو درکجا  خانه کرده ای   

تودرپس کوه های بلند ی

یا در میان  طوفانی

یا در قایقی بشکسته

در میان امواجی

یا در میان ابرانی  

یا درمیان  بارانی

یا در میان رنگین کمان

یا  درمیان  خواب و خیال وروئیا

یا آنجا که می تابد خورشید

تو در کجا لانه کرده ای

اما من میدانم تو به صلابت خورشید میمانی

و میآیی  

و بازهم پر پروازت  با هم هم آوا خواهد شد

ومن در کمد آرزوهای تو گم می شوم

ای مرغ مینای من

                                         مهرداد عسكری بهبهانی ( مهر)

                                                         2/2/96


چهارشنبه 30 فروردین 1396

باران بهاری میکشد میکشد به شیدایی مرا

   نوشته شده توسط: مهرداد    

باران بهاری میکشد میکشد به شیدایی مرا

خاک نم خورده با خیال خواب و بیداری مرا

گل و گلستان با لاله های  قرمزو زرد وسفید

می کشد برفرش دلم استاد نقاشی روئیایی مرا

در پهنای آسمان هزاررنگ رنگین کمان

درپس ابرکبود نورمی پاشد تماشایی مرا

این نغمه ها در قطاری میرود تا بی انتها

می نوازد چکه چکه  بر شیروانی تنهایی مرا

مهر در آغوش خیال بهاری خود می گذشت

چگونه اسیر تیغ بلا کردی به رسوایی  مرا

 

 

                                         مهرداد عسکری بهبهانی ( مهر)

                                             30/1/96


یکشنبه 20 فروردین 1396

به شوق دیدار تو صد باغ خاطره می چینم

   نوشته شده توسط: مهرداد    

به شوق دیدار تو صد باغ خاطره می چینم

با عشوه وناز تو، گل، گل از گلستان می چینم

مرا برده ای به کوچه پس کوچه های خیال

ببین با خیال تو گل نیلوفرو یاس می چینم

نم نم باران بهاری خدایی گل ریز به مقدمت

بیا بیا من ازمکتب عشق شوروشیدایی می چینم

تو ای نسیم باد صبا بیا بیا به گلستان عشق

ببین از باغ آرزوها شمع وپروانه می چینیم

 برده ای یارا مهر را به جلوه گه نگاه خود

که ازچشمان توبیکران ماه وستاره می چینم   

                                     مهرداد عسکری بهبهانی (مهر )

                                               20/1/96


سه شنبه 15 فروردین 1396

من بیشمار فصول را شمرده ام

   نوشته شده توسط: مهرداد    

درواپسین تیک تیک لحظه ها

به خود گفتم

لحظه ها هم غنیمت است

تا دریابمت

گویی این فاصله ها به پایان نمی رسد

من بیشمار فصول را شمرده ام

بی پایان

نمی دانم چه کس تابویم را شکست

که پنچره پراز                                                                                                                     گلدانهای شمعدانی های قرمز،پاییزی شد

و بانتظار ماند

با بارانی که نم نم ببارد                                                                                                                 و بوی نیلوفرو نرگس و شب بو

را قاصدک با خود آورد

تا نفس رسیدن بهار را با تو زمزمه کند

ومن در قاب عکس خاطره هایم

بدنبال لحظه گم شده ام می گشتم

در کنار پنجره ای رو به  بهار

تا دریابمت  

                                         مهرداد عسکری بهبهانی(lمهر)

                                                     96/1/15           


تعداد کل صفحات: 91 1 2 3 4 5 6 7 ...